Αλλάζουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 16 Απριλίου τα δρομολόγια των Μπλε Λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής προς τους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής.

Έτσι ο πίνακας των εν λόγω δρομολογίων, διαμορφώνεται όπως παρακάτω.
Σημειώνεται οτι τα δρομολόγια των Mini Bus εντός της πόλης παραμένουν ως έχουν.