Ι.Μ.Μ.Κ.: Το πρόγραμμα των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας

Σε Ιερούς Ναούς της Κομοτηνής καθώς και σε Μαρώνεια, Σάπες. Ξυλαγανή, Μέστη, Ασκητές, Στρύμη, Ίασμο, Αμβροσία,, Πολύανθο, Κόσμιο, Γρατινή.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, στις οποίες θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης, κ.κ. Παντελεήμων, ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος,

τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ καὶ τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος

τοῦ Σωτηρίου Ἔτους 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 24-04-2021:

07:00. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 25-04-2021:

07:00. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 26-04-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 27-04-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 28-4-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

16:00. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως, πρὸς ἀποφυγή συνωστι­σμοῦ, θὰ τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

17:00. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τελεῖται τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 29-04-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς.

Σημείωσις: Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί ἀπό ὥρας 06:00 ἕως 07:00 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιά τούς ἐργαζομένους.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χορο­στα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30-4-2021:

08:30. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

16:00. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 01-05-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

19:30. Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, 02-05-02021:

20:00. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

21:00. Ἡ τελετή τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ:

10:30. Στόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, κατά τήν Πατριαρχική τάξη, θά λάβει χώρα ἡ ἔνδυση τοῦ Σεβασμιωτάτου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν Ἱεροψαλτῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀμβροσίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 03-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν πανηγυρί­ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, ὅπου θὰ τελέσει χειροτονία Πρεσβυτέρου.

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ξυλαγανῆς.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 04-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκ­κλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Πολυάνθου.

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 05-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκ­κλήσιο Ἁγίου Ἀθανασίου Στρύμης.

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γρατινῆς.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 06-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γρατινῆς.

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Μέστης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 07-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν πανηγυ­ρίζοντα Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 08-05-2021:

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὴν ἑορτάζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Κομοτηνῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 09-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Παρεκ­κλήσιο Ἁγίας Εἰρήνης Ἀσκητῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 10-05-2021:

07:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί ἐν συνεχείᾳ θά κηρύξει τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 5ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, προστάτης τοῦ ὁποίου ἀνεκηρύχθη ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀδριανουπολίτης.

Σημείωσις:

Τὸ ὡς ἄνω Πρόγραμμα δύναται νὰ τροποποιηθεῖ συμφώνως πρὸς τίς Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις (Κ.Υ.Α.) γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood