Το Παράρτημα «Χρονίων Παθήσεων Δράμας» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» / Άξονας Προτεραιότητας 4  – Ανθρώπινοι Πόροι & Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», εκκίνησε στις 16 Μαρτίου 2021 τη λειτουργία και των τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) για άτομα με αναπηρία από 18 ετών και άνω, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ωφελούμενων από την αρμόδια Διεπιστημονική Ομάδα του Παραρτήματος.

Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη και ανέλαβαν ήδη καθήκοντα, δεκαοκτώ άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ύστερα από την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2020 και με αριθ. πρωτ: 4373/05-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΠΨΟΞΧΘ-ΤΔ5) Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που θα στελεχώσουν τις τρεις Σ.Υ.Δ. για χρονικό διάστημα τριάντα έξι μηνών.

 

69856427 parartima chronion pathiseon dramas a scaled 1