Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (από 1-5-2021 έως 31-10-2021), ο Δήμος Κομοτηνής καλεί όλους τους δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός της πόλης και των οικισμών, και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά και σκουπίδια, καθώς αυτά αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης, ήτοι:

  • Επιβολή προστίμου 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.
  • Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από το Δήμο.
  • Υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τηλ. 25310-22810, e-mail: n.dermentzi@komotini.gr