Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους, εν όψει των μέτρων διασφάλισης της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές, παρατείνονται μέχρι νεωτέρας:

  • για 10 μήνες, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης (η αναγραφόμενη στο έντυπο ή στην πλαστική κάρτα), εντός του χρονικού διαστήματος από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 (π.χ. Άδεια που έληξε την 10η Ιανουαρίου 2021 παρατείνεται έως την 10η Νοεμβρίου 2021).
  • εκ νέου για 6 μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά 7 μήνες και βρίσκεται πλέον εντός χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021 (Παράδειγμα 1ο : Άδεια με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20η Μαρτίου 2020 που είχε ήδη παραταθεί για 7 μήνες, δηλαδή έως την 20η Οκτωβρίου 2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 1η Ιουλίου 2021. Παράδειγμα 2ο : Άδεια με ημερομηνία λήξης την 20η Ιουλίου 2020 που είχε ήδη παραταθεί για 7 μήνες, δηλαδή έως την 20η Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται εκ νέου έως την 20η Αυγούστου 2021).

Οι κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση, 2 μήνες πριν την λήξη της παραταθείσας άδειάς τους.

Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για χειρισμό ταχυπλόων σκαφών αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.