Εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεών του, πραγματοποίησε την προηγούμενη περίοδο ο Δήμος Μαρώνειας–Σαπών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών, συλλόγων, αθλητών και πολιτών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και ενίσχυσης του αγωνιστικού και μαζικού αθλητισμού όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν εργασίες και παρεμβάσεις στις εξής αθλητικές υποδομές:

  1. Κλειστό Γυμναστήριο Σαπών: εργασίες θερμο-υγρομόνωσης οροφής, συντηρήσεις βρυσών και τουαλετών, επισκευές αποδυτηρίων, βαψίματα και επιχρίσματα, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και εξωτερικών υαλοπινάκων, καθαρισμός χώρων και αιθουσών.
  2. Ανοιχτό Δημοτικό Στάδιο Σαπών: συντήρηση αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών, αποκαταστάσεις ζημιών του συστήματος ποτίσματος, πάγκων, προβολέων, εξωτερικής περίφραξης και εστιών, επιδιορθώσεις σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές βλάβες, καθαρισμοί και ελαιοχρωματισμοί στον περιβάλλοντα χώρο.
  3. Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Ξυλαγανής: επισκευές υαλοπινάκων, πορτών, κλειδαριών, επισκευή κατεστραμμένης οροφής, αποκατάσταση προβλημάτων φωτισμού, καθαρισμοί.
  4. Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Προσκυνητών: επισκευή υδραυλικών, εργασίες καθαριότητας και φωτισμού.

Ύστερα από τις παραπάνω στοχευμένες παρεμβάσεις οι αθλητικές υποδομές του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών είναι έτοιμες για την επάνοδο της κανονικότητας και τις σχετικές εγκρίσεις από την πολιτεία ώστε να δοθούν για αξιοποίηση από τους συλλόγους και τους πολίτες.