Τα δύο Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως – Ιωακείμειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο και Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός» – καλούν όσους/όσες διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτή ή βοηθού Νοσηλευτή και ενδιαφέρονται να εργασθούν, να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως τις 13 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη, κατά ώρες 07:30-14:30 στις Γραμματείες των δυο Ιδρυμάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτή ή βοηθού Νοσηλευτή.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.

γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Διευθύνσεις

  • Ιωακείμειο Γηροκομείο: Βελισσαρίου 18, Αλεξανδρούπολη.
  • Σταυρίδειο Ίδρυμα: 9ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης.