Εν όψει της σύμπραξης των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής “Κοινωνία Πολιτών” και “Ξε-κίνημα για την πόλη”, οι οποίες πλέον αποτελούν μία ενιαία παράταξη, ο επικεφαλής της πρώτης και Δήμαρχος, Γιάννης Γκαράνης, δήλωσε:

“Με κύριο μέλημά μας την υπηρέτηση του κοινού καλού και του συμφέροντος του Δήμου μας, αποφασίσαμε ομόφωνα ως “Κοινωνία Πολιτών” να συμπράξουμε με την παράταξη “Ξε-Κίνημα για την Πόλη”.

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κυβερνησιμότητα στους Δήμους, υπογράψαμε πρακτικό σύμπραξης το οποίο καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συμπόρευσή μας αυτή εδράζεται σε ένα πλαίσιο προγραμματικών θέσεων με κοινές αρχές και αξίες, που έχουν ως κύριο γνώμονα την επαρκέστερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας.

Με βασική μας στόχευση τη στρατηγική αναπτυξιακή πρόοδο του τόπου μας, ενώνουμε με αποφασιστικότητα τις δυνάμεις μας. Και με αισιοδοξία και πνεύμα αγαστής συνεργασίας, ενδυναμώνουμε την πολιτική μας παρουσία, με το βλέμμα στραμμένο στο καλύτερο μέλλον του Δήμου μας. Ένα μέλλον που απαιτεί από όλους μας να εργαζόμαστε με συνέπεια και ομόνοια, υπερβαίνοντας κάθε είδους διαχωριστικές γραμμές“.