“Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας”, είναι το μήνυμα του spot που δημιούργησε η Ελληνική Αστυνομία.

[VID] Σποτ της ΕΛ.ΑΣ.: "Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρία σας" [VID] Σποτ της ΕΛ.ΑΣ.: "Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρία σας" [VID] Σποτ της ΕΛ.ΑΣ.: "Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρία σας"