“Προστατεύστε τον εαυτό σας και την εταιρία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας”, είναι το μήνυμα του spot που δημιούργησε η Ελληνική Αστυνομία.