Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 13-04-2021:

  • από τις 15.00 έως τις 17.00 στους οικισμούς Βέλκιο, Μέστη και στο Βιομηχανικό πάρκο Σαπών.
  • από τις 15.00 έως τις 15.15, και από τις 16.45 έως τις 17.00, στους οικισμούς Αρσάκειο και Χαμηλό.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θαπρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.
Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.