Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε απάντησή της στην επιστολή του “Συνδέσμου Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων”, αναφέρει:

“Αξιότιμοι κύριοι. Προς διασάφηση του περιεχομένου της από 29.03.2021 ανακοίνωσής μας και σε συνέχεια της από 06.04.2021 επιστολής σας, την οποία μελετήσαμε επισταμένα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Αποκλειστικό κριτήριο για τις αναβολές της δια ζώσης διεξαγωγής των εκλογών των Σχ. Εφορειών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης είναι η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα της πανδημίας του κορωνοϊού και η συνακόλουθη υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας και εν προκειμένω της υγείας της σχολικής κοινότητας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  επιθυμεί όσο κι εσείς τη συντομότερη και προσφορότερη διευθέτηση του ζητήματος και τον τερματισμό κάθε εκκρεμότητας,  σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Η διεξαγωγή εκλογών για τις Σχολικές Εφορείες αποτελεί μια συνήθη διαδικασία που συμβαίνει επί σειρά ετών κανονικά και απροβλημάτιστα. Ωστόσο, σε αυτή την πρωτόγνωρη για όλους περίοδο από υγειονομικής άποψης, οφείλουν να ληφθούν υπόψη αντικειμενικά δεδομένα που ορίζουν το πλαίσιο των ενεργειών όλων μας.

  1. Σύμφωνα με το Ν. 694/1977 και την πλέον πρόσφατη κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜΘ εκδίδει κάθε τρία χρόνια κατά μήνα Δεκέμβριο προκήρυξη για τη διεξαγωγή εκλογών μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων. Σε εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή η σχετική προκήρυξη για τις 22.12.2020. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί δέσμια κατά νόμο αρμοδιότητα την οποία δεν μπορεί να παραβεί. Κατά συνέπεια, ισχυρισμοί περί εσκεμμένης προκήρυξης “για να βγουν οι γονείς υποχρεωτικά από τα σπίτια τους για συγκέντρωση δικαιολογητικών” σε συνθήκες εξάπλωσης του ιού είναι εκτός πραγματικότητας.
  2. Η ανωτέρω προκήρυξη, πέραν της ανάρτησης στους σχολικούς πίνακες, εστάλη λόγω των περιοριστικών μέτρων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΟΛΩΝ των γονέων. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι “δεν μπόρεσαν να θέσουν υποψηφιότητα, διότι δεν έλαβαν γνώση” είναι ψευδής. Ενημερώθηκαν πληρέστερα και αμεσότερα από κάθε άλλη φορά. Το γεγονός δε ότι οι υπάρχουσες υποψηφιότητες δεν υπολείπονται σε αριθμό από τις αντίστοιχες των προηγούμενων εκλογών αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
  3. Επανέρχεστε αδικαιολόγητα στην πρόταση για παράταση της θητείας των τέως Σχ. Εφορειών και μάλιστα έως 31.12.2021, ενώ γνωρίζετε ότι από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αυτό δεν προβλέπεται. Ανεξάρτητα από την έκδοση της προκήρυξης των εκλογών, η θητεία των Σχολικών Εφορειών λήγει, εκ του νόμου, συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακόμη και αν δεν είχε εκδοθεί η απόφαση για την προκήρυξη των εκλογών, η θητεία των Σχολικών Εφορειών και πάλι θα είχε λήξει. Από τη στιγμή που έληξε η θητεία, δεν είναι δυνατή η παράτασή της γιατί, πολύ απλά, δεν υφίσταται πλέον το όργανο αυτό για να παραταθεί η θητεία του.
  4. Σε 69 μειονοτικά σχολεία που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διεξαγωγή εκλογών (δεν υπήρξαν υποψήφιοι ή ήταν λιγότεροι από 5), η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προχώρησε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, στον άμεσο ορισμό νέων Σχ. Εφορειών, κατ’ επιθυμία και γονέων & κηδεμόνων των σχολείων αυτών. Ισχυρισμοί ότι “γονείς (…) με δική σας αυθαίρετη πρωτοβουλία (…) πιέστηκαν να διορισθούν για να μην διεξαχθούν εκλογές” είναι εκτός πραγματικότητας και κοινής λογικής. Όποιος επιθυμεί να είναι μέλος Σχολικής Εφορείας μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραιτηθεί.
  5. Ούτε εσείς ούτε εμείς έχουμε τις ειδικές γνώσεις για να λάβουμε την ευθύνη διεξαγωγής δια ζώσης εκλογών. Αυτό ισχύει για παρόμοιες εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από την υπηρεσία μας προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως άδεια δεν έχει δοθεί τουλάχιστον έως σήμερα. Επομένως, υποστηρίζοντας ότι «μπορούσαν στις 9 Μαρτίου να διεξαχθούν οι εκλογές» σημαίνει ότι για τη διεξαγωγή τους  θα έπρεπε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη παράβασης του νόμου και τη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας.
  6. Η πρότασή μας για την διεξαγωγή μόνο για φέτος των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία (με διασφάλιση του αδιάβλητου, του μυστικού της ψηφοφορίας, της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κλπ.), που είναι απολύτως υλοποιήσιμη και θα έλυνε άμεσα κάθε ζήτημα, απορρίφθηκε από εσάς.
  7. Είναι αντιφατικό να διαμαρτύρεστε ότι λόγω της πανδημίας κακώς προκηρύχτηκαν οι εκλογές το Δεκέμβριο του 2020 και να διαμαρτύρεστε και τώρα επειδή αυτές δεν διεξάγονται, ενώ σε όλη τη χώρα ισχύουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα (απαγόρευσης κυκλοφορίας, συναθροίσεων κλπ.).
  8. Αντίφαση, επίσης, συνιστά αφενός ο καταληκτικός αφορισμός σας ότι “δε δεχόμαστε τον οποιονδήποτε διορισμό στις Σχ. Εφορείες των μειονοτικών σχολείων” και αφετέρου η προηγούμενη ομολογία σας ότι σύμφωνα με το νόμο “όταν δεν υποβάλλονται τουλάχιστον 5 υποψηφιότητες από γονείς, διορίζονται οι Σχ. Εφορείες από εσάς“. Σας καλούμε να εξηγήσετε ποια λογική εξυπηρετεί η προκήρυξη εκλογών για τριμελή Σχ. Εφορεία, αν η υποψηφιότητα είναι μία.

Ο ισχυρισμός σας περί “προσπάθειάς μας να αφαιρέσουμε το δικαίωμα του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι των Σχ. Εφορειών“, είναι εκτός πραγματικότητας και αδικεί κατάφωρα την προσπάθεια όλων μας να πραγματοποιθούν, με προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την δημόσια υγεία, οι εκλογές για την ανάδειξη σχολικών εφορειών ώστε να λήξει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Χαιρόμαστε,  ιδιαιτέρως,  με την πολύ σωστή επισήμανσή σας ότι «κανείς δεν είναι νομικά στο απυρόβλητο».

Ακόμη επισημαίνουμε ότι η επιστολή συνοδεύεται από ονοματεπώνυμα των μελών των σχολικών εφορειών και αντί της υπογραφής τους, αναφέρεται ο οικισμός που βρίσκεται το σχολείο.

Τέλος, επισημαίνουμε την αταλάντευτη προσήλωσή μας στο νομικό πλαίσιο και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης”.