Πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη εκπαίδευση προσωπικού της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας, στην πλαστότητα εγγράφων.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν σε δύο εκπαιδευτικές σειρές συνολικά τριάντα αστυνομικοί και συνοριακοί φύλακες που υπηρετούν στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, στο Τμήμα Αλλοδαπών, στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου και στον Αστυνομικό Σταθμό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.

Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν αξιωματούχοι της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα η Ακόλουθος Εσωτερικής Ασφάλειας της Πρεσβείας, Sylvie Ayme, και ο Αξιωματικός Σύνδεσμος Ασφαλείας της Πρεσβείας, Jean-Christophe Joly.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση στην αναγνώριση και τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων κατά τον έλεγχο αλλοδαπών, ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα τους.