«Ενεργειακή και Λειτουργική αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής», είναι ο τίτλος του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” μετά από πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων εξωτερικών κουφωμάτων, με νέα, από θερμομονωμένο προφίλ αλουμινίου καθώς και κρύσταλλα triplex, όπου απαιτείται.
  • Τοποθέτηση σε όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα, σταθερών σιτών.
  • Θερμοπρόσοψη σε όλη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας, από εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη πάχους 7εκ., με τελική στρώση από έγχρωμη ακρυλική πάστα.
  • Ανεστραμμένη θερμομόνωση σε όλες τις επίπεδες πλάκες από σκυρόδεμα (πάνω από τους χώρους των αποδυτηρίων, πάνω από την αίθουσα πυγμαχίας και πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρεία).
  • Αντικατάσταση υπάρχουσας στέγης από φύλλα λαμαρίνας στην κύρια αίθουσα πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, με νέα στέγη από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου με πυρήνα πολυουρεθάνης, με πάχος πυρήνα 60 χιλ.
  • Χρωματισμός όλου του κτιρίου εσωτερικά με πλαστικό χρώμα.
  • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων για ΖΝΧ στα αποδυτήρια.
  • Επισκευή περίφραξης.
  • Άλλες μικροεπισκευαστικές εργασίες.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω ανέρχεται σε 925.000 € (με Φ.Π.Α. 24%).