«Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής», είναι ο τίτλος του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” μετά από πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις των Οικισμών Νέου Σιδηροχωρίου, Θρυλορίου, Υφαντών, Αγίων Θεοδώρων και Κάλχα:

ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

 • Επέκταση του πεζοδρομίου πίσω από την κερκίδα των θεατών.
 • Συντήρηση όλης της μεταλλικής κερκίδας των θεατών, με βαφή, επισκευή, κ.λπ.
 • Δημιουργία χώρων κάτω από την κερκίδα και τοποθέτηση  πάγκων για παίκτες και παρατηρητές.
 • Κατασκευή νέας περίφραξης σε όλον τον αγωνιστικό χώρο, που θα πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η υπάρχουσα έχει κριθεί ακατάλληλη), με ύψος 2 μέτρων και πίσω από τις εστίες με ύψος 6 μέτρων. Συγχρόνως θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη για την είσοδο των διαιτητών στα αποδυτήρια με ασφάλεια.
 • Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση και ψύξη των αποδυτηρίων.

ΚΑΛΧΑΣ

 • Κατασκευή νέας περίφραξης σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, που θα πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (η υπάρχουσα έχει κριθεί ακατάλληλη), με ύψος 2 μέτρων και πίσω από τις εστίες με ύψος 6 μέτρων.
 • Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά.
 • Συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της και υγρομόνωσή της.
 • Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου εμπρός από τα αποδυτήρια.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση και ψύξη των αποδυτηρίων.
 • Κατασκευή φρεατίου για την αποχέτευση των ομβρίων και καθαρισμό του καναλιού στη βορειοδυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου.
 • Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED.

ΥΦΑΝΤΕΣ

 • Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου σκίασης εμπρός από το κτίριο των αποδυτηρίων.
 • Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της και υγρομόνωσή της.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση και ψύξη των αποδυτηρίων.
 • Τοποθέτηση νέων αξεσουάρ στα είδη υγιεινής καθώς και αντικατάσταση των φθαρμένων ειδών υγιεινής.
 • Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και των ιστών τους.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

 • Συντήρηση όλης της μεταλλικής κερκίδας των θεατών, με βαφή, επισκευή, κ.λπ.
 • Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Συντήρηση των εσωτερικών κουφωμάτων καθώς και των φθαρμένα ειδών υγιεινής και των αξεσουάρ τους.
 • Αντικατάσταση υπάρχουσας φθαρμένης περίφραξης, και κατασκευή νέας περίφραξης σε σημεία που έχει καταστραφεί εντελώς.
 • Κατασκευή υπόγειου αυτόματου δικτύου άρδευσης του αγωνιστικού χώρου.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση και ψύξη των αποδυτηρίων.
 • Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και των ιστών τους.

ΘΡΥΛΟΡΙΟ

 • Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Αντικατάσταση φθαρμένων εξωτερικά κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, θερμομονωτικά με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
 • Συντήρηση της από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας που καλύπτει το κτίριο των αποδυτηρίων, με επισκευή της και υγρομόνωσή της.
 • Επισκευή του στεγάστρου εμπρός από τα αποδυτήρια με τοποθέτηση νέας επικάλυψης από θερμομονωτικά PANELS.
 • Χρωματισμό των αποδυτηρίων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Επισκευή περίφραξης σε σημεία που έχει καταστραφεί.
 • Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, με κατασκευή πλήρους αποστραγγιστικού δικτύου (υπόγειο σωληνωτό δίκτυο και περιμετρικό κανάλι αποστράγγισης), και με όλη την απαραίτητη υπόβαση του συνθετικού χλοοτάπητα.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων επιλεκτικών, για ΖΝΧ.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου Inverter για την θέρμανση και ψύξη των αποδυτηρίων.
 • Αντικατάσταση προβολέων του αγωνιστικού χώρου, με νέους, τύπου LED, καθώς και των ιστών τους.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται σε 786.000 € (με Φ.Π.Α. 24%).