Εγκρίθηκε – όπως αναμενόταν – από το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής η ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετά από πρόταση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης, Μαίρης Κοσμίδου, και τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Πλέον, εναπόκειται στο Υπουργείο Παιδείας να συναινέσει ή όχι στην ίδρυση του νέου σχολείου, το οποίο προτείνεται να συστεγαστεί στο προσφάτως ανακαινισμένο κτίριο του Γυμνασίου Νέου Σιδηροχωρίου.

Το σκεπτικό της πρότασης, όπως κατατέθηκε από την κ. Κοσμίδου

Μεταξύ άλλων στην πρόταση αναφέρονται οι σκοποί ίδρυσης Καλλιτεχνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ, και οι οποίοι είναι:

  • η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Τέχνες,
  • η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν οι μαθητές,
  • η προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση του θεάτρου-κινηματογράφου, του χορού και των εικαστικών,

χωρίς παράλληλα να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Χορού γ) Θεάτρου-Κινηματογράφου.

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, κ. Μαίρη Κοσμίδου.

Στην πρόταση της κ. Κοσμίδου αναφέρονται αναλυτικά και οι λόγοι που συνηγορούν στην ίδρυση ενός Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Κομοτηνή, που μεταξύ άλλων είναι η ύπαρξη: του ΔΗΠΕΘΕ ως πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ το οποίο θα ενδυναμώσει τους διδάσκοντες, του Μουσικού Σχολείου, των σχολών χορού που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και του Μεγάρου Μουσικής.