Στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00, διαδικτυακή διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Λαογραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιώργου Κατσαδώρου, και της υπ. Διδ. Λαογραφίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., Αφροδίτης-Λυδίας Νουνακάκη, με θέμα «Μιμίδια: ένα νέο είδος λαϊκού λόγου στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι μάσκες της πανδημίας».

95cd5440 screenshot 1323Γιώργος Κατσαδώρος είναι αναπληρωτής καθηγητής λαογραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ιδιαίτερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εκτός από γενικότερα λαογραφικά ζητήματα, στρέφονται κυρίως γύρω από τη διάχυση του λαϊκού πολιτισμού, ιδίως της λαϊκής λογοτεχνίας, στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και την αξιοποίηση της διδασκαλίας του στην εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις ή ως κριτής σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

Η Αφροδίτη-Λήδια Νουνανάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,ι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΠΤΔΕ Αθήνας, Κατεύθυνση:  Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός, Υποκατεύθυνση: Λαογραφία και Πολιτισμός, για το οποίο έλαβε υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. Αυτή την περίοδο είναι υποψήφια διδάκτορας Λαογραφίας στο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. με θέμα «Ελληνικοί Αστικοί Θρύλοι στο Διαδίκτυο». Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, στην επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιακού αρχείου χειρογράφων του Γ. Α. Μέγα της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, και με ανακοινώσεις σε ποικίλα επιστημονικά συνέδρια και εκδόσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την ψηφιακή λαογραφία, την διάχυση μορφών του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού μέσω του διαδικτύου.

Επιστημονική επιμέλεια: Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας, ΤΙΕ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο διευθυντής του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ΤΙΕ, Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης.

Ο σύνδεσμος συμμετοχής στη διαδικτυακή διάλεξη με Microsoft Teams είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a002fe6bfddcc493abc5fcde2b502c57c%40thread.tacv2/1613649124494?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ec7ccb0e-dbc0-4404-846f-4736b669301d%22%7d

Για να συνδεθείτε στη συνεδρία της διάλεξης με υπολογιστή (Windows, Mac) ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/ [Συμμετοχή σε συνεδρία (Windows, Mac)]
Για να συνδεθείτε στη συνεδρία της διάλεξης με κινητό(iOS, Android)ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/ [Συμμετοχή σε συνεδρία (iOS, Android)]

12a1daa7 dialexi katsadoros