Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο.

Είναι διάρκειας 450 ωρών (9 μήνες) και o φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση».

3776f170 eapΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται εδώ από τις 7 Απριλίου 2021 έως και τις 13 Μαΐου 2021.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 445 ευρώ.

Υποτροφίες και εκπτώσεις

Η Επιτροπή του προγράμματος, ενστερνιζόμενη τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία από την πανδημία Covid-19, παρέχει:

  • 5 πλήρεις υποτροφίες σε ανέργους.
  • 5 πλήρεις υποτροφίες σε κατηγορίες ευπαθών ομάδων, όπως Ρομά, Άστεγοι και πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας.
  • Έκπτωση διδάκτρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (η μείωση, σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερομένους εμπίπτει σε περισσότερες από μια κατηγορία, δεν λογίζεται αθροιστικά).
Κατηγορίες Συμμετεχόντων 385 ευρώ 350 ευρώ
Υφιστάμενοι φοιτητές προγραμμάτων του ΕΑΠ
Απόφοιτοι προγραμμάτων του ΕΑΠ
Άνεργοι
Συμμετέχοντες σε αναστολή εργασίας ή σε κατηγορίες επαγγελμάτων που πλήττονται εξαιτίας της πανδημίας
ΑΜΕΑ
Πολύτεκνοι
Αδέρφια ή συμμετοχή συγγενών πρώτου βαθμού
Συμμετέχοντες που θα καταβάλουν εφάπαξ το ποσό διδάκτρων

 

Οι υποτροφίες χορηγούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΑΠ με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που στόχο έχει την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την οποία βιώνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.