Στην υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης δύο ακόμη έργων, που αφορούν στην επισκευή/συντήρηση σχολικών μονάδων, και στη δημοτική οδοποιΐα, προχώρησε ο Δήμος Αρριανών.

Συγκεκριμένα, το ένα έργο έχει τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων Δήμου Αρριανών», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και αφορά παρεμβάσεις στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία Φιλλύρας, Αρριανών και Άνω Βυρσίνης. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες με την κατασκευή ραμπών ΑμεΑ, την τοποθέτηση αντικραδασμικών δαπέδων ασφαλείας, και την επίστρωση ελαστικοσυνθετικού τάπητα.

Το δεύτερο έργο έχει τίτλο «Οδοποιΐα Δήμου Αρριανών», και αφορά ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στο οδικό δίκτυο των οικισμών Κύμης, Εσοχής, Μοναστηρίου, Λαμπρού, Δαρμένης και Αρχοντικών.

Οι συμβάσεις των έργων υπεγράφησαν μεταξύ του Δημάρχου Αρριανών Ριτβάν Αμέτ και των αναδόχων.

Συντηρήσεις μειονοτικών σχολείων και ασφαλτοστρώσεις σε οικισμούς, του Δήμου ΑρριανώνΣυντηρήσεις μειονοτικών σχολείων και ασφαλτοστρώσεις σε οικισμούς, του Δήμου Αρριανών