Για έξι μήνες παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας (CoViD-19). Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη προθεσμία διαμορφώνεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των δικαιούχων στο μέτρο.

Η εξέλιξη προέκυψε από την υπογραφή από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου, της “Έβδομης τροποποίησης του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020”.