Ο Βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου κατέθεσε μέσω του Προεδρείου της Βουλής ως Αναφορά στην Υπουργό Παιδείας, την επιστολή των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής Ν. Ροδόπης με αίτημα τη σύσταση οργανικών θέσεων, ισοκατανομή στους διορισμούς, και διδασκαλία του μαθήματος μόνο από τους επιστημονικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ91.

Η Κοινοβουλευτική Αναφορά του Βουλευτή:

“Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. Υπουργό Παιδείας

Θέμα: «Να στηριχτεί και όχι να υποβαθμιστεί το μάθημα Θεατρικής Αγωγής στο δημόσιο σχολείο»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου καταθέτει προς την κα Υπουργό Παιδείας αναφορά την επιστολή των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής Ν. Ροδόπης με θέμα: «Επιστολή αναπληρωτών εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής για την ίδρυση οργανικών θέσεων και ισοκατανομή στους διορισμούς», στην οποία ζητούν τη σύσταση οργανικών θέσεων για τον κλάδο ΠΕ91, μόνιμους διορισμούς ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και διδασκαλία του μαθήματος μόνο από τους επιστημονικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ91.

Στην επιστολή τους εκφράζουν την ανησυχία τους για την περικοπή των ωρών διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής στο δημόσιο σχολείο, που διδάσκεται τα τελευταία 20 χρόνια γιατί, όπως επισημαίνουν, το Θέατρο αποτελεί μορφωτικό δικαίωμα όλων των μαθητών και όχι πολυτέλεια.

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά. 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Ο καταθέτων βουλευτής

Χαρίτου Δημήτρης”.