«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί εθελοντική αιμοδοσία στην Κομοτηνή ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Η δράση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής και το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, και την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Ομάδας Ρομποτικής & Προγραμματισμού του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής.

Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που θα βρεθεί στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 από τις 08:30 έως τις 14:00, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων κανόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 2510-232616 (καθημερινά 09:00 – 17:00) για τον προγραμματισμό ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Επιπλέον, παρακαλούνται για την υπόδειξη της ταυτότητας και του ΑΜΚΑ τους κατά την προσέλευσή τους.

Η ανωτέρω δράση αποτελεί μέρος του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”,  με βασικούς δικαιούχους το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch – Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad – Βουλγαρία, τον  Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ και επικεφαλής δικαιούχο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

eaf67cfb 1200900p432ednmainimg final afisa komotini aimodosia intersyc ii«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου INTERSYC II – συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μέσα από την υλοποίηση μιας σειρά δράσεων όπως είναι:

  • οι Δράσεις Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε στενή συνεργασία με δημόσιες αρχές όπως Δήμοι και Δημόσια Νοσοκομεία και στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
  • η Παροχή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών μέσω της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης 116111 και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 τις οποίες λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 24/7 , 365 ημέρες με εξειδικευμένους ψυχολόγους,
  • τα Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς & σχολικούς ψυχολόγους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο δράσης γύρω από τον Covid-19 και τις ιογενείς λοιμώξεις προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν μαθητές, γονείς και άλλους επαγγελματίες στις σχολικές κοινότητες με τον κατάλληλο τρόπο.

Στόχος του «INTERSYC II» είναι η ανάπτυξη μέσων για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά σε διασυνοριακές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε περισσότερα από 6.500 παιδιά που ζουν σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTERSYC II».