Τα τεράστια προβλήματα που έχουν ανακύψει στην περιοχή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών με την ανάρτηση των δασικών χαρτών της Ροδόπης, αναδεικνύει ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος με πολλαπλές παρεμβάσεις και με επιστολή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, και την κοινοποίησή της προς κυβερνητικά στελέχη, Βουλευτές, Περιφερειάρχη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο Δήμαρχος ζητά την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων των χαρτών.

591bfba8 screenshot 1221Αναλυτικά η επιστολή του:

“Πρόσφατα έγινε η ανάρτηση των δασικών χαρτών της Ροδόπης και δημοσιοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Μία ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, αναδεικνύει τις σοβαρές στρεβλώσεις και τα κενά που καταγράφουν οι χάρτες, αφού σύμφωνα με αυτά:

  • θίγονται ιδιωτικές ιδιοκτησίες,
  • μεγάλος αριθμός δικαιούχων αγροτών τίθενται εκτός προγραμμάτων επιδοτήσεων,
  • εκτάσεις που αξιοποιούνται σήμερα για γεωργικές χρήσεις εμφανίζονται ως δασικές,

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά οικονομικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Σας παρακαλούμε άμεσα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής έγκρισης των δασικών χαρτών, να επανεξετασθούν οι αντίστοιχοι που αφορούν τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλήψεις τους, να εναρμονισθούν σύμφωνα με την σύγχρονη κατάσταση και πραγματικότητα, να επικαιροποιηθούν και να αναρτηθούν εκ νέου, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν, να αποδοθεί δικαιοσύνη σε πολλούς πολίτες, κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφους, και να ανακουφισθούν από την πιθανή συρρίκνωση των εισοδημάτων τους”.