Γυναίκα 30 ετών στην Κομοτηνή αναζητά επειγόντως εργασία.

  • Εργασιακή εμπειρία: πωλήτρια, καθαρίστρια.
  • Εκπαίδευση: Γυμνάσιο, Αγγλικά.
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6907569782.