(Φωτό: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Στέλιος Πέτσας)

Με 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, θα χρηματοδοτηθούν οι 332 Δήμοι της χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών, “για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του”.

Σύμφωνα με την απόφαση για την εν λόγω έκτακτη επιχορήγηση, “τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους”.

Για την έκδοση της απόφασης του ΥΠΕΣ, ελήφθησαν υπ’ όψη “τα υποβληθέντα από τους Δήμους έως 31.12.2020 στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών”, καθώς και “τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταβολή των μηνιαίων τακτικών επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ”.

Της εν λόγω απόφασης, είχε προηγηθεί απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα ποσά που λαμβάνουν οι Δήμοι της Π.Ε. Ροδόπης:

  • Κομοτηνής: 230.300 € 
  • Αρριανών: 201.800 €
  • Μαρώνειας-Σαπών: 47.900 €
  • Ιάσμου: 40.000 €