Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, το Σάββατο 27-03-2021 θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 08:00 έως τις 14:00 στον οικισμό Αρωγή και στο παραθαλάσσιο τμήμα του. Εξαιρείται το τμήμα από τον παραλιακό δρόμο προς ξενοδοχείο Βόσπορος και οικισμό του Παπά.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.