Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως για τη Σύσταση οργανικών θέσεων και ίση κατανομή των θεατρολόγων στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, κατέθεσε η “Ελληνική Λύση”.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

“Κυρία Υπουργέ. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από αναπληρωτές θεατρολόγους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καμία πρόθεση για σύσταση οργανικών θέσεων για την ειδικότητά τους στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης ενόψει των επικείμενων διορισμών. Η ανησυχία των ανωτέρω είναι απολύτως δικαιολογημένη, καθώς στους πρόσφατους διορισμούς που έγιναν στην Ειδική Αγωγή δεν συμπεριλήφθηκε ο κλάδος τους, ούτε συστήθηκαν σχετικές οργανικές θέσεις, παρά τα επιστημονικά αποδεδειγμένα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. Το Θέατρο επιβάλλεται να έχει τη θέση που του αξίζει στο ελληνικό δημόσιο σχολείο κάθε κατηγορίας (Ειδικής & Γενικής Εκπαίδευσης) με μόνιμους θεατρολόγους και όχι με θεατρολόγους νομάδες της Εκπαίδευσης. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:
Προτίθεσθε να μεριμνήσετε καταλλήλως, έτσι ώστε να συσταθούν οργανικές θέσεις για τον κλάδο της θεατρολογίας, με βάση τα πραγματικά κενά που υφίστανται στην εκπαίδευση κάθε κατηγορίας;”.