Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιάς Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης με επιστολή της γνωστοποίησε στον Δήμο Κομοτηνής την πρότασή της περί ιδρύσεως ενός Καλλιτεχνικού Γυμνασίου–Λυκείου στην Κομοτηνή.

Μεταξύ άλλων στην πρόταση αναφέρονται οι σκοποί ίδρυσης Καλλιτεχνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ, και οι οποίοι είναι:

  • η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Τέχνες,
  • η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν οι μαθητές,
  • η προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση του θεάτρου-κινηματογράφου, του χορού και των εικαστικών,

χωρίς παράλληλα να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Χορού γ) Θεάτρου-Κινηματογράφου.

Στην επιστολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρονται αναλυτικά και οι λόγοι που συνηγορούν στην ίδρυση ενός Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Κομοτηνή, που μεταξύ άλλων είναι η ύπαρξη: του ΔΗΠΕΘΕ ως πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ το οποίο θα ενδυναμώσει τους διδάσκοντες, του Μουσικού Σχολείου, των σχολών χορού που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και του Μεγάρου Μουσικής.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο προτείνεται να λειτουργήσει στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο του Γυμνασίου Νέου Σιδηροχωρίου.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση, τις διατάξεις περί ίδρυσης Καλλιτεχνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ, καθώς και την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιάς Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει θετικά στην ίδρυση  Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Κομοτηνή.

Η γνωμοδότηση έχει εισαχθεί προς συζήτηση και έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε εν συνεχεία να αποσταλεί και στο Υπουργείο Παιδείας.