• Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ και προκήρυξη για την πρόσληψη 280 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), ανδρών-γυναικών, στην Πολεμική Αεροπορία.
Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που θα δηλώσουν, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στην προκήρυξη, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας, και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη.