Chaniartoon Festival 2021 με διαγωνισμό και για σχολεία/μαθητές

Chaniartoon Festival 2021 με διαγωνισμό και για σχολεία/μαθητές.
cover_photo

Το Chaniartoon – International Comic & Animation Festival, το καινοτόμο φεστιβάλ για τα κόμικς, τις εικονογραφήσεις, το σκίτσο, αλλά και το κινούμενο σχέδιο, το game design και τις καινοτόμες εφαρμογές 3D επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας, συνεχίζει για πέμπτη χρονιά τη δυναμική πορεία του.

Φέτος καινοτομεί με τη νέα προσθήκη στο διαγωνιστικό σκέλος, αυτή των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απ’ όλη την Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα έκφρασης της αστείρευτης δημιουργικότητας των νέων και νεαρών ταλέντων!

Αιτήσεις συμμετοχής έως και τις 30 Απριλίου 2021.

Κατηγορίες:

  • Γελοιογραφία
  • Comic
  • Strip
  • Animation

Σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, ενώ έπαινοι συμμετοχής πρόκειται να αποσταλούν διαδικτυακά σε όλες τις συμμετοχές.

Πληροφορίες: https://chaniartoonfest.gr/index.php/en/csa2021

Chaniartoon Festival 2021 με διαγωνισμό και για σχολεία/μαθητέςΟλόκληρη η προκήρυξη του διαγωνισμού:

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.
2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει με ένα αδημοσίευτο έργο σε κάθε κατηγορία. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.
3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, μπορούν να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες έργων:
• Ολοκληρωμένη ιστορία κόμικ (μέχρι τέσσερις σελίδες).
• Strip τριών καρέ.
• Ολοσέλιδο σκίτσο.
• Ταινία Animation μικρού μήκους,
4. Οι διαγωνιζόμενοι/διαγωνιζόμενες μπορούν να συμμετάσχουν σε όποια θεματική κατηγορία (μία κατηγορία) από τις παρακάτω επιθυμούν:
• Παρατηρώ, καταγράφω και παίρνω θέση για όσα γίνονται στο φυσικό περιβάλλον.
• Κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία μετανάστευσης.
• Μια κραυγή για την ειρήνη.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής
1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.
2. Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του διαγωνισμού.
3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από τον διαγωνισμό.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ότι ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα αναλάβουν την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας.

5. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
6. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.
7. Σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Chaniartoon, στο πλαίσιο της προώθησης του διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων, αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση), και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.
8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Διαδικασία αποστολής των έργων
1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας με το σχολείο.
2. Τα έργα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή. Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες του κόμικ/strip/σκίτσου: Μέγεθος χαρτιού Α4, Ανάλυση Σάρωσης 300dpi. Ειδικά για την κατηγορία του κόμικ: Μέγιστο μέγεθος τέσσερις σελίδες. Για την κατηγορία του animation: Ελάχιστη ανάλυση 1080Χ768, Μέγιστη διάρκεια 10 λεπτά.
3. Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους ηλεκτρονικά στην φόρμα της ιστοσελίδας http://www.chaniartoonfest.gr/index.php/en/csa2021 ενώ για τις ταινίες που είναι μεγάλες σε μέγεθος, μέσω wetransfer (ή παρόμοιας υπηρεσίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chaniartoonfest.gr με θέμα «Chaniartoon School Awards 2021».

Αξιολόγηση και προβολή των έργων
1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Chaniartoon, αλλά και ηλεκτρονικά, μέχρι τον Μάιο του 2021. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
2. Για κάθε κατηγορία (κόμικ, strip, σκίτσο, animation) θα απονεμηθούν Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και Λύκειο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έπαινοι συμμετοχής.
3. Μέρος των έργων θα εκτεθεί στους χώρους όπου θα υλοποιηθεί το φεστιβάλ Chaniartoon τον Σεπτέμβριο του 2021. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη (με ελεύθερη είσοδο).
4. Κριτική επιτροπή των έργων θα οριστούν διακεκριμένοι σκιτσογράφοι/κομίστες/εικονογράφοι που θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού Chaniartoon Comic Awards 2020.

Βραβεία
Τα έπαθλα (ένα για κάθε κατηγορία) απονέμονται στους/ις διαγωνιζομένους/ες κατόπιν αξιολόγησης των έγκυρων συμμετοχών από την κριτική επιτροπή. Οι νικητές θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από το Φεστιβάλ, με email, όπου θα ζητηθεί από τους γονείς /ή και κηδεμόνες να επιβεβαιώσουν τη συγκατάθεσή τους για την συμμετοχή του ανηλίκου, την δημοσίευση του ονόματος του ανηλίκου και τη δημοσίευσης της ταινίας (έργο) αυτού στα online κανάλια του φεστιβάλ όπως στην ιστοσελίδα www.chaniartoon.gr και στα επίσημα social media του φεστιβάλ.

Ευθύνη δήλωσης συμμετεχόντων
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες/ουσες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Φεστιβάλ.

Λοιποί όροι
Τα Δικαιώματα του Φεστιβάλ ως προς συμμετοχή: Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Αστική και Ποινική ευθύνη: Το Φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους διαγωνιζόμενους, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό. Η ευθύνη του Φεστιβάλ, περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Βραβείων/Δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την συμμετοχή των διαγωνιζομένων και την παραγωγή των ταινιών τους.

Ανάκληση – Τροποποίηση Όρων: Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και αζημίως να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του, ή να επαναλάβει κάθε φορά που αποφασίσει αυτόν, ή και να τον αναστείλει/διακόψει χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών , ή ανωτέρας βίας, να αλλάξει τα δώρα, καμία προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Χανίων.

Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Φεστιβάλ.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα τέκνα των εργαζομένων/εθελοντών στο Φεστιβάλ καθώς και οι ανήλικοι των οποίων έχουν την επιμέλεια (β) τα τέκνα των προσώπων συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών/οι ανήλικοι
των οποίων οι παραπάνω έχουν την επιμέλεια.

Προσωπικά δεδομένα
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ΑΜΚΕ Πολικός Αστέρας – Οργανισμός για τον Πολιτισμός, την Τέχνη και την Εκπαίδευση. Η ΑΜΚΕ Πολικός Αστέρας έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων , με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@chaniartoonfest.gr με τίτλος
θέματος «dpo». Στο πλαίσιο του Διαγωνισμoύ, το Φεστιβάλ θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα:
1. των Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο, 2. Των γονέων/ήκαι κηδεμόνων τους (α) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (β) αριθμό τηλεφώνου. Σκοπός της επεξεργασίας είναι να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου σας στο Chaniartoon School Awards
2021, που διοργανώνεται από το ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Πολικός Αστέρας» και εάν δεν παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή αυτή. Η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο , που επιβάλλεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και αυτά αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών , ήτοι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και μετά το τέλος του, διαγράφονται το οποίο διατηρείται για διάστημα δέκα ετών. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων θα είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής , καθώς και το κοινό που θα παρακολουθήσει το υλικό που έχει δημιουργηθεί. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί για κάθε γονέα /ή και κηδεμόνα του συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του ίδιου και του ανήλικου συμμετέχοντα και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Οι γονείς/ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου έχουν το δικαίωμα ανάκλησης της
συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση έγκαιρης ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία, το Φεστιβάλ δεν θα είναι σε θέση να επεξεργασθεί τη συμμετοχή των ανηλίκων στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση βεβαίως, ανάκλησης της συγκατάθεσης εκ μέρους των γονέων/ή και κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανηλίκων , δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.
Επί πλέον, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή, να ζητήσετε πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Επίσης έχετε δικαίωμα διόρθωσης αυτών, εάν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή, το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε σε άλλο φορέα υγείας, καθώς και τα δικαιώματα περιορισμού της επεξεργασίας , διαγραφής των προσωπικών δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του Πολικού Αστέρα, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αξιολόγηση των δράσεων του διαγωνισμού
Θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης του διαγωνισμού. Θα δημιουργηθεί έκθεση αξιολόγησης από την οργανωτική επιτροπή μετά το πέρας του διαγωνισμού η οποία θα είναι διαθέσιμη και θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλων των συμμετεχόντων.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood