Ανοιχτοί για επισκέψεις κοινού, ανά ομάδες έως και τριών ατόμων ή περισσότερων αν πρόκειται για οικογένειες, κατόπιν συνεννόησης με την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων, και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας, είναι από σήμερα οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Η εξέλιξη αφορά στην εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης περί “επαναλειτουργίας των υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων, με επισκέψεις έως τριών ατόμων, εκτός αν αφορά σε οικογένειες, εντός των ορίων των Δήμων διαμονής των πολιτών, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρησης αποστάσεων”.

c25735d3 unnamed 87