Απόφαση για χορήγηση ενισχύσεων de minimis (ήσσονος σημασίας) σε παραγωγούς σύκων, βάμβακος, κηπευτικών θερμοκηπίων, ανθέων, αρωματικών φυτών, κ.ά., υπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στα 3.810.529 ευρώ.

Αναλυτικά, δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι παραγωγοί του Δήμου Ορεστιάδας που έχουν υποστεί ζημιές στην παραγωγή τους από  δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού και έχουν υποβάλλει δήλωση  εκμετάλλευσης/ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2019 και το 2020 σύμφωνα με την κατάσταση δικαιούχων που υπέβαλε ο Δήμος Ορεστιάδας, καθώς και γεωργοί που δραστηριοποιούνται:

  • στην παραγωγή σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την επικράτεια και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης/ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2020, και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας σύκων.
  • σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες στις περιοχές Γούδουρα Σητείας και Ταμπάκι Ηρακλείου και έχουν υποβάλει δήλωση εκμετάλλευσης/ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2018.
  • στην παραγωγή φυτωρίων ανθοκομικών και αρωματικών φυτών σε όλη την επικράτεια και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης/ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2020.
  • στην παραγωγή βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης/ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2018 και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού.

Το ύψος του κατ’  αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται:

  • σε 200 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για το 2019 και το 2020 για το έτος 2020 για τους παραγωγούς του Δήμου Ορεστιάδας.
  • σε 200 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας σύκων για νωπή κατανάλωση.
  • σε 1.500 ευρώ ανά στρέμμα θερμοκηπιακής καλλιέργειας σε περιοχές της Κρήτης.
  • σε 1.130 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας φυτωρίων ανθοκομικών, και σε 400 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας αρωματικών φυτών.
  • σε 4,3 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού για την Π.Ε. Ροδόπης.