Ο Δήμαρχος Αρριανών Ριτβάν Αμέτ, με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ζητά να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει την επέκταση του χρόνου απασχόλησης των ωφελούμενων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 του Ο.Α.Ε.Δ. στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει ότι “οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην χώρα με την πανδημία και οι εφαρμοζόμενοι περιορισμοί (εξ αποστάσεων και εκ περιτροπής εργασία), δεν επέτρεψαν τόσο στους ωφελούμενους όσο και στους Ο.Τ.Α. να εκπληρώσουν τους στόχους του προγράμματος. Η ζητούμενη παράταση θα εξυπηρετήσει την επανασύνδεση των ανέργων με την αγορά εργασίας, θα συμβάλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες”.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταλήγει, ότι “κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μια παράταση στο πρόγραμμα με διάρκεια τουλάχιστον οχτώ επιπλέον μήνες”.

Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η δημοπράτηση της πράξης ώστε το έργο να παραδοθεί για χρήση στους δημότες.