Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις “Ροτόντα” (“Ιπποκράτης”), το μοναδικό στο είδος του επιστημονικό σύγγραμμα “ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: Εμπειρίες και Συμπεράσματα από τη Μελέτη της Φυματίωσης & Μια Περιήγηση στην Ακτινογραφία Θώρακα”, του πρώην Διευθυντή του Αντιφυματικού Ιατρείου του “Σισμανόγλειου” Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ιωάννη Μουστάκα.

Στις 678 σελίδες του περιλαμβάνει τριακόσιες επιλεγμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις πνευμονικής φυματίωσης σε όλες τις μορφές, και τριακόσια περιστατικά που καλύπτουν το σύνολο των πνευμονολογικών παθήσεων.

282e0a9d screenshot 1128Το έργο απευθύνεται σε πνευμονολόγους, παθολόγους, παιδιάτρους, ακτινολόγους, ιατρούς γενικής ιατρικής, κ.ά., και σε ειδικευόμενους-φοιτητές Ιατρικών Σχολών.

Πρόκειται για μια 25ετή και πλέον ερευνητική προσπάθεια σε δείγμα χιλιάδων περιστατικών (32.055 φυματινοαντιδράσεις, 17.009 εμβολιασμούς BCG), σε συνεργασία με τους: Δρ Σουφτά Βασίλειο (Καθηγητή Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ – Διευθυντή Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης), Δρ Χατζητόλιο Απόστολο (Καθηγητή Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ), Τσίτσιο Τηλέμαχο (τέως Διευθυντή Παθολογίας του Νεφρολογικού Τμήματος ΓΣΝ Κομοτηνής), Δρ Μύρου Αθηνά (Παθολόγο-Εντατικολόγο, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ) και Μουστάκα Αικατερίνη (Ιατρό).

da489c6d screenshot 1127

Σημείωμα του συγγραφέα
“Το 2010 λόγω της έναρξης της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, διαφαινόταν επικείμενη έξαρση της εξάπλωσης της φυματίωσης (γηγενούς και εισαγόμενης), καθώς πρόκειται για νόσο αμιγώς κοινωνική, δηλαδή άρρηκτα συνδεδεμένη με τις συνθήκες διαβίωσης. Ξεκίνησε από μέρους μου η ψηφιοποίηση του αρχείου μου (2.500 ακτινογραφίες) και της αντίστοιχης περιπτωσιολογίας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2014. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του υλικού, το οποίο παραδόθηκε σε ψηφιακή μορφή το 2015 στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προς χρήση για διδακτικούς σκοπούς. Ακολούθησε περεταίρω επεξεργασία, εμπλουτισμός και επικαιροποίησή του. Το 2018 παρουσιάστηκε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εξέφρασε ενδιαφέρον για την έκδοση και αξιοποίησή του, ως αξιόπιστο και πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργώντας συνθήκες εξοικείωσης και απόκτησης αντίστοιχης γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης. Έτσι, το 2019 άρχισε η σχετική διαδικασία. Εξαιτίας όμως των έκτακτων περιστάσεων που ακολούθησαν (εκδήλωση της διασποράς του Covid-19) και της συνεπακόλουθης διατάραξης των πανεπιστημιακών λειτουργιών, το εγχείρημα διακόπηκε. Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος “ΡΟΤΟΝΤΑ” (“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”) προχώρησε αυτόνομα στην έκδοσή του, ως αξιόλογο και μοναδικό στο είδος του σύγγραμμα. Από πλευράς μου, αρχική πρόθεση και τελικός στόχος είναι η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της νόσου, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των πνευμονολογικών παθήσεων”.