Καταστροφή άχρηστων πυρομαχικών, με τη μέθοδο της κατάκαυσης, θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 26 Μαρτίου καθώς και στις 2 Απριλίου στο Πεδίο Βολής–Ασκήσεων «Αμπελώνα» Κομοτηνής, κατά τις ώρες 07:00-15:00.

Η επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των σημείων:

  • Διασταύρωση επαρχιακής οδού Κομοτηνής–Νυμφαίας με συντεταγμένες 41° 8΄ 20.14΄΄ Β, 25° 25΄ 9.22΄΄ Α.
  • Περιοχή υψώματος “Σκοπιά” με συντεταγμένες 41° 9΄ 23.97΄΄ Β, 25° 25΄ 4.62΄΄ Α.
  • Διασταύρωση επαρχιακής οδού Κομοτηνής–Συμβόλων με συντεταγμένες 41° 9΄ 18.82΄΄ Β, 25° 24΄ 9.75΄΄ Α (Εκκλησάκι).
  • Διασταύρωση επαρχιακής οδού Κομοτηνής–Συμβόλων με συντεταγμένες 41° 8΄ 15.89΄΄ Β, 25° 24΄ 4.82΄΄ Α (εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ).

Στην εν λόγω περιοχή απαγορεύεται η κίνηση και παραμονή ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά το πέρας της δραστηριότητας, πυρομαχικά που τυχόν εντοπιστούν, να μη μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική ή αστυνομική Αρχή.