Γ. Γκαράνης: “Αφήνουμε μόνο του τον κ. Γραβάνη στο παιχνίδι των εύκολων εντυπώσεων!”

Γ. Γκαράνης: "Αφήνουμε μόνο του τον κ. Γραβάνη στο παιχνίδι των εύκολων εντυπώσεων!"
δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης (2)

Απαντώντας η δημοτική αρχή Κομοτηνής στα ερωτήματα που έθεσε η παράταξη “Σύμπραξη Προοπτικής-Αντώνης Γραβάνης” για την αντισεισμική προστασία των σχολικών κτιρίων και δημοτικών κτιρίων, εγκαλεί τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης για “πρωτόγνωρη τακτική εύκολων εντυπώσεων” καθώς “παρακάμπτει κάθε νόμιμη διαδικασία, στέλνει τα ερωτήματά του με δελτία τύπου, χωρίς προηγουμένως να απευθυνθεί είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είτε στη Δημοτική Αρχή μέσω των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Ολόκληρη η απάντηση:

“Η παράταξη  Σύμπραξη Προοπτικής-Αντώνης Γραβάνης επιχειρεί να εισάγει νέα ήθη και καινοφανείς πρακτικές στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της αντιπολιτευτικής πολιτικής που συστηματικά ακολουθεί το τελευταίο διάστημα.

Έτσι, αντί πρώτα ο επικεφαλής της παράταξης να θέτει τα ερωτήματα και τις πολιτικές του απορίες στη θεσπισμένη κορυφαία δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ή να απευθύνεται – ως έχει δικαίωμα – στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να λάβει στοιχειοθετημένες απαντήσεις, επιλέγει μια πρωτόγνωρη στρατηγική.

Παρακάμπτει κάθε νόμιμη διαδικασία, στέλνει τα ερωτήματά του με δελτία τύπου, χωρίς προηγουμένως να απευθυνθεί είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είτε στη Δημοτική Αρχή μέσω των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εμείς, λοιπόν, ως δημοκρατικά εκλεγμένη Δημοτική Αρχή της Κομοτηνής, δηλώνουμε δημόσια στην Παράταξη «Σύμπραξη Προοπτικής» και στον επικεφαλής της, Αντώνη Γραβάνη, ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που απαντάμε σε ερωτήματά τους που τίθενται δια των ΜΜΕ, ενώ έχουν αγνοηθεί και περιφρονηθεί κατάφορα τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου. Εφεξής, οι ερωτήσεις και οι απορίες των Δημοτικών παρατάξεων θα απαντώνται από τον Δήμαρχο κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αφήνουμε μόνο του τον κ. Γραβάνη στο παιχνίδι των εύκολων εντυπώσεων!

Απαντάμε, λοιπόν, στα δημόσια ερωτήματά σας. Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την αντισεισμική προστασία των σχολικών μας κτιρίων:

Να σημειώσουμε ότι η εκτίμηση της σεισμικής επάρκειας ενός κτιρίου αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ενώ θα έπρεπε να μεριμνά το κράτος – ως οφείλει – για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών υποδομών μέσω της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές», η οποία αντικατέστησε τον παλιό Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, η ευθύνη «μεταφέρθηκε» στους δήμους. Η εταιρία επικαλείται έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση προσεισμικών πρωτοβάθμιων ελέγχων για τα 16.000 συνολικά σχολικά κτίρια της χώρας. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Αχιλλέας Καραμανλής σε απάντησή του, στη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Ιωάννη Δελή, ανέφερε ότι ο αντισεισμικός έλεγχος πάει «στους δήμους και στις περιφέρειες που έχουν και αυτοί μηχανικούς και μπορούν μετά από αίτηση να ζητήσουν τη συνδρομή της ΚΤΥΠ». Ως προς τον αριθμό των μηχανικών που διαθέτει ο Δήμος Κομοτηνής κατέστη σαφές ότι δεν επαρκεί. Παρόλα αυτά, από την πλευρά του  Δήμου διενεργούνται πρωτοβάθμιοι μακροσκοπικοί έλεγχοι από πολιτικό μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στα κτίρια ευθύνης του Δήμου, καθώς και στα σχολικά κτίρια.

O Δήμος Κομοτηνής έχει 490 ακίνητα και διαθέτει μόλις 7 μηχανικούς στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ανάμεσα στα κτίρια τα 62 είναι σχολικά, ήτοι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, καθώς επίσης 13 παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι σαφές ότι έχει πληθώρα αρμοδιοτήτων που σταδιακά αυξάνονται, και μάλιστα σ’ αυτές προστίθενται και έκτακτες, ενώ το προσωπικό βαίνει μειούμενο λόγω συνταξιοδοτήσεων. Επομένως, δεν είναι υπερβολή να δηλώσουμε ότι οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν εαυτόν.

Ως προς τις συντηρήσεις των διδακτηρίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αναφέρουμε τους προϋπολογισμούς από το 2015 κι έπειτα.

2015: 300.000 ευρώ. 2016: 600.000 ευρώ. 2017: 640.000 ευρώ.2018: 1.000.000 ευρώ. 2019: 1.300.000 ευρώ και 2020: 1.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Δήμος Κομοτηνής σχεδιάζει να υλοποιήσει έργο σχετικό με τις υποδομές ευθύνης του με χρηματοδότηση από την πρόσκληση  ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με τίτλο  «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», επιδιώκοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων ευθύνη του. H πρόταση θα περιλαμβάνει Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) καθώς και σε επόμενη φάση υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών που θα προκύψουν από τους ελέγχους της προηγούμενης φάσης.

Όσον αφορά στην έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής, σημειώνουμε ότι όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου έχουν πλήρη πυροσβεστική κάλυψη, με βάση πυροσβεστικές μελέτες. Είναι εφοδιασμένες με πυροσβεστήρες που συντηρούνται και αναγομώνονται κάθε χρόνο. Επιπλέον, έχει ενταχθεί πράξη «εκπόνησης μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 256.060 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης (Υπ’αριθ  18371/12.03.2020 απόφαση) στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόσκληση VIII). Σκοπός της ένταξης στο συγκεκριμένο έργο είναι η πρόληψη των όποιων κενών εντοπιστούν με βάση τις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας.

Ως προς την ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός ενδεχόμενου σεισμού να υπενθυμίσουμε στον κ. Γραβάνη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής στις 27 Μαΐου 2020 με την απόφαση 70/2020 ενέκρινε το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών (υπ’ αριθ. 3/2020 Α.Ε.Ε.), έκτασης 170 σελίδων, το οποίο ψήφισε και η Παράταξη του κ. Γραβάνη και ο ίδιος προσωπικά.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου, αλλά και για την εφαρμογή όλων των σχεδίων για φυσικές καταστροφές που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος μας είναι έτοιμος και προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα παρουσιαστεί για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και την εκπόνηση μελετών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ως προς τις ασκήσεις αντιμετώπισης ενός σεισμού να επισημάνουμε ότι ο Νόμος περί αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας 4662/2020 ήρθε στη μέση της πανδημίας πριν την έλευση του δευτέρου κύματος κι ενώ ίσχυαν και στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν επέτρεψαν την υλοποίηση ασκήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτική αρχή προτίθεται με την επαναφορά στην κανονικότητα να τις υλοποιήσει.

Επίσης, στον Δήμο μας, με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, δημιουργήθηκε αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του Ν4662/2020, το οποίο θα στελεχωθεί με προσωπικό που θα απασχολείται αποκλειστικά σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, όπως είναι η εκπόνηση σχεδίων, η εφαρμογή αυτών, η πραγματοποίηση ασκήσεων μεταξύ οργανωτικών δομών του δήμου, αλλά και μεταξύ άλλων εμπλεκόμενων φορέων (ΠΥ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Εθελοντές κλπ) και πολιτών. Επίσης, ο Δήμος Κομοτηνής απέδειξε πρόσφατα με τις πλημμύρες στον οικισμό Μαυρομμάτι ότι μπορεί να διαχειριστεί έκτακτα συμβάντα, με σχέδια που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων εκκένωση οικισμού και φιλοξενία ατόμων, κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε περίπτωση σεισμών.

Όσον αφορά στις δράσεις ενημέρωσης πολιτών να σημειώσουμε ότι στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων, ειδικά στα σχολεία, όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Επιπλέον, ο Δήμος Κομοτηνής από το 2013 αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΑΜΚΕ «Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την Εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας «ΔΥΟΠΠ»» μαζί με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Νεάπολης – Συκεών, Ωραιοκάστρου. Με την αρωγή της ΔΥΟΠΠ ο Δήμος Κομοτηνής και με χρηματοδοτήσεις από το διασυνοριακό πρόγραμμα  INTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» κατά τις δύο προηγούμενες περιόδους ενίσχυσε τη λειτουργία των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, τόσο σε εξοπλισμό (ατομικό εξοπλισμό, εξοπλισμό επιτήρησης, επικοινωνίας, διάσωσης, πρώτων βοηθειών, όχημα 4χ4 κλπ) όσο  και σε εκπαιδεύσεις (πεδίου και θεωρητικές)”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood