Παρελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. 53 νέα ημιφορτηγά οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία άμεσα εντάσσονται στον στόλο της.

Πρόκειται για οχήματα τα οποία αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Αναλυτικά κατανέμονται:

  • 29 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • 7 στο Βόρειο Αιγαίο,
  • 6 στην Ήπειρο,
  • 5 στα Δωδεκάνησα,
  • 3 στην Κεντρική Μακεδονία,
  • 2 στη Δυτική Μακεδονία και
  • 1 στα Ιόνια Νησιά.

Το 2020 η Ελληνική Αστυνομία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με την  παραλαβή 1.453 νέων οχημάτων, ενώ πρόσφατα παρελήφθησαν επιπλέον 45 οχήματα.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών, και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.