Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής, εν όψει της Καθαρής Δευτέρας (15 Μαρτίου), γνωστοποιεί:
“Για τον ιδιωτικό τομέα η συγκεκριμένη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές/υποχρεωτικές αργίες, επομένως η αργία έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια έγκειται στον κάθε έμπορο-επιχειρηματία το θα λειτουργήσει ή όχι την επιχείρησή του. Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας, ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, ενώ νόμιμη είναι και η απασχόληση των μισθωτών τους, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή – σε περίπτωση καταβολής μηνιαίου μισθού – οποιαδήποτε άλλη καταβολή προς τους υπαλλήλους τους. Τέλος, είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων δεν λειτουργεί την Καθαρά Δευτέρα, εθιμικά. Στην περίπτωση αυτή – και εφόσον καταβαλλόταν κανονικά το ημερομίσθιο – δεν τίθεται θέμα να μην καταβληθεί και φέτος, ούτε είναι δυνατόν να απομειωθεί κατά την αναλογία της ημέρας αυτής”.
bccb6aad 159942584 3750560578371763 6568024734109385759 n