Λόγω της επίσημης αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 15 Μαρτίου, η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου, που διεξάγεται κάθε Δευτέρα, θα μετατεθεί κατά δύο ημέρες, και θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη.

Η αλλαγή τελείται σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.1 του ν.4497/2017, και τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.