Η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει και άνεργες μητέρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η τελευταία έκθεση του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) έδειξε ότι θύματα COVID-19 αποτελούν οι γυναίκες στις οποίες η ανεργία αυξήθηκε. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, βίωσαν πιο έντονα την οικονομική και κοινωνική απομόνωση, γεγονός που έχει επίπτωση στην ψυχική τους υγεία.
Η δυνατότητα εισόδου τους στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ατομική τους ενδυνάμωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κάλυψη των βασικών αναγκών των μελών των οικογενειών τους, και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Τούτων δοθέντων, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε. Ροδόπης, «Ορφέας», Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5631 ΦΕΚ, προτίθεται να υλοποιήσει διαδικτυακά ομάδες συμβουλευτικής σε άνεργες μητέρες ηλικίας 30-50 ετών στις θεματικές ενότητες:
1. Το άγχος, η ανασφάλεια και η διαχείρισή τους.
2. Ενίσχυση αυτοεικόνας και επαγγελματική ανάπτυξη.
3. Αυτο-οργάνωση και αναζήτηση εργασίας.
Δηλώσεις συμμετοχής έως και τις 31 Μαρτίου 2021 στο τηλέφωνο 25310-81750 και στο e-mail: kporfeas.kasseri@gmail.com
Υπεύθυνη δράσης: Κασσέρη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός.
ΟΡΦΕΑΣ