Τον Βουλευτή Ροδόπης Δημήτρη Χαρίτου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του ΔΠΘ, και συγκεκριμένα ο γραμματέας Κυριάκος Σγουρόπουλος και το μέλος Κερατσώ Γεωργιάδου.

Στη συζήτηση κυριάρχησε το θέμα της ακαδημαϊκής εξέλιξης του προσωπικού ΕΔΙΠ-ΕΕΠ των πανεπιστήμιων, που στο ΔΠΘ αριθμεί περίπου 80 εργαζόμενους οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα ένταξής τους στην κατηγορία του λέκτορα, μετά από κρίση και αξιολόγηση, και εφόσον συγκεντρώνουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα.

Ο Βουλευτής άκουσε με προσοχή το αίτημα των εκπροσώπων του συλλόγου ΕΔΙΠ ΔΠΘ σημειώνοντας ότι “η ικανοποίησή του θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος όχι μόνο των εργαζομένων ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, αλλά και των ΑΕΙ και ιδιαίτερα των περιφερειακών, όπως το ΔΠΘ”.