Την Τρίτη 9 Μαρτίου ενεργοποιείται για πρώτη φορά, η ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, για 12 έως 24 μήνες, το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαίως για θέση πλήρους απασχόλησης, και 400 € για θέση μερικής απασχόλησης.

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr