Στο μήνυμά του στο πλαίσιο της σημερινή Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών, Ντίνος Χαριτόπουλος, αναφέρει:

“Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας εορτάζεται μέσα σ’ ένα αρνητικό κλίμα. Αυτή η αρνητική συγκυρία υποχρεώνει όλους μας, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, να στοχασθούμε για την αναγκαιότητα ενίσχυσης και εμβάθυνσης των δομών και των θεσμών ολοκλήρωσης και εδραίωσης της ισότητας των δύο φύλων και υπέρβασης των στερεοτύπων. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών συμβάλλει αποφασιστικά και ουσιαστικά στην προώθηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου!”.