Το δικό τους μήνυμα για τη θέση και τον ρόλο της σύγχρονης γυναίκας στην πολιτική και στην κοινωνία, θα στείλουν οι έξι αιρετές γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής, τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στον προαύλιο χώρο της Τσανακλείου Σχολής, σε μία συμβολική κίνηση, χαιρετίζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας της 8ης του Μάρτη.

Στο μήνυμά της η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, αναφέρει:

“Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μάρτη, μας δίνει την αφορμή να αναλογιστούμε τη θέση της σύγχρονης γυναίκας, τους πολυετείς αγώνες που απαιτήθηκαν για να κατοχυρωθούν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, αλλά και όσα ακόμη πρέπει να γίνουν για μια πραγματικά δίκαιη και ίση συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η ίση συμμετοχή́ ανδρών και γυναικών στην πολιτική́ αποτελεί σημαντική́ προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία και χρηστή διακυβέρνηση, καθώς εκτός από την ενίσχυση και βελτίωση του δημοκρατικού συστήματος, η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής γυναικών και ανδρών.

Η σημερινή πραγματικότητα, όμως, ακόμη και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, όπου οι γυναίκες αριθμούμε μόλις έξι μέλη εν συνόλω σαράντα ενός, και δεν έχουμε μεταξύ μας καμία γυναίκα από τη μουσουλμανική μειονότητα, καταδεικνύει ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, αλλά απαιτείται διαρκής αγώνας για την επίτευξη της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων”.

Οι 6 γυναίκες του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας