Με απόφαση του δημάρχου Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, ο Οζάν Αλή ορίστηκε ως Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Ο ορισθείς αναλαμβάνει άνευ αντιμισθίας την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών του Δήμου (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Κοινότητας, Δομή Σίτισης).
Ο Οζάν Αλή μέχρι πρότινος ήταν Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδέσποτων Ζώων και αντικαταστάθηκε από τον Γιουσούφ Γιουσούφ.