Στις 27 Φεβρουαρίου 2021 γνωστοποιήθηκε (και) στις σχολικές μονάδες του Νομού Ροδόπης οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, πως από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου διακόπτεται η διανομή φαγητού στους μαθητές.

Αυτή η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της διακοπής.

Πανελλαδικά οι μαθητές οι οποίοι ωφελούνται από τα σχολικά γεύματα καλύπτουν μόνο το 14%  του γενικού συνόλου και ανέρχονται στους 185.000. Αντίστοιχα, μόνο στο 9% του συνόλου των σχολικών μονάδων πανελληνίως διανέμονται γεύματα στους μαθητές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η διακοπή της χορήγησης των σχολικών γευμάτων αιτιολογείται από την καθυστέρηση της έγκρισης της νέας σύμβασης έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Ροδόπης εγκαλεί το Υπουργείο, τονίζοντας:

“Το αρμόδιο Υπουργείο δεν μερίμνησε ώστε να κινηθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες που θα εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη συνέχεια του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μη σιτίζεται αυτός ο μεγάλος αριθμός μαθητών. Αποτελεί τουλάχιστον ντροπή αυτή η εξέλιξη. Τα σχολικά γεύματα (ανεξάρτητα από τα τεράστια προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος), αποτελούν υποτυπώδες στήριγμα για πολλές οικογένειες οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες μέσα στην καθημερινότητα, ακόμα και σε άμεσες ανάγκες όπως αυτή του φαγητού. Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά όταν θέλει να περάσει αντιεκπαιδευτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα την αύξηση των μαθητών ανά τάξη εν μέσω πανδημίας, όταν όμως οι αποφάσεις που καλείται να πάρει αφορούν την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, αποδεικνύεται απρόθυμο να κινηθεί αποτελεσματικά”.

Απαιτεί, δε, από το Υπουργείο Παιδείας:

“-Να γίνουν εδώ και τώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα σχολικά γεύματα.

-Να επεκταθεί στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού το μέτρο των σχολικών γευμάτων”.