Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, καναλιών και χανδάκων, υλοποιεί ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών σε οικισμούς του, σε συνέχεια των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει σχεδιάσει.

Οι καθαρισμοί εκτελούνται στους οικισμούς Εβρένου, Στρύμης και Διώνης.

Και με αυτές τις παρεμβάσεις γίνεται προσπάθεια θωράκισης των οικισμών από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα και διασφαλίζεται η ομαλή ροή των υδάτων.

Αντιπλημμυρικές εργασίες σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Αντιπλημμυρικές εργασίες σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Αντιπλημμυρικές εργασίες σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών