Δύο νέα έργα στον δρόμο που συνδέει το βορειοανατολικό τμήμα της Ροδόπης, από την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής μέχρι τα Αρριανά, επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος.

Το πρώτο, είναι η αναβαθμισμένη ιρλανδική διάβαση στο Αμυγδαλόρεμα, νότια της Γρατινής, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία και απομένει η ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων διευθέτησης του χειμάρρου.
Το δεύτερο, είναι η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λίσσο, ανατολικά της Φιλλύρας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης.
Τα δύο αυτά νέα έργα έρχονται να προστεθούν σε άλλα δύο τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αφορούν τις αναβαθμισμένες ιρλανδικές διαβάσεις στον Τρελοχείμαρρο στον Κάλχα, και στον Μακροπόταμο δυτικά του Δοκού.
Στις αυτοψίες τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Ροδόπης, στελέχη της Περιφέρειας καθώς και οι ανάδοχοι των έργων, οι οποίοι ενημέρωσαν για την πορεία υλοποίησης των έργων.
Νέα ιρλανδική διάβαση στο Αμυγδαλόρεμα Γρατινής & νέα γέφυρα στον ποταμό Λίσσο της Φιλλύρας
Νέα ιρλανδική διάβαση στο Αμυγδαλόρεμα Γρατινής & νέα γέφυρα στον ποταμό Λίσσο της Φιλλύρας Νέα ιρλανδική διάβαση στο Αμυγδαλόρεμα Γρατινής & νέα γέφυρα στον ποταμό Λίσσο της ΦιλλύραςΝέα ιρλανδική διάβαση στο Αμυγδαλόρεμα Γρατινής & νέα γέφυρα στον ποταμό Λίσσο της ΦιλλύραςΝέα ιρλανδική διάβαση στο Αμυγδαλόρεμα Γρατινής & νέα γέφυρα στον ποταμό Λίσσο της Φιλλύρας