Εν όψει της δημοσίευσης της ΚΥΑ 8534/279/24.2.2021 στο ΦΕΚ 771/26.2.2021 για τη δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν ή λήγουν εντός του πρώτου διμήνου του έτους, ο ΟΑΕΔ θα αρχίσει από αύριο Δευτέρα 1 Μαρτίου την καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης των επιδομάτων ανεργίας, που έληξαν τον Ιανουάριο.

Πρόκειται για την τακτική επιδότηση ανεργίας, την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Η καταβολή τους θα ολοκληρωθεί αυτόματα με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια αυτών, και άρα δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσής τους στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

  • Τακτική επιδότηση ανεργίας: έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
  • Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων: έως 798,5 € (έως 399,25 € μηνιαίως).
  • Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας: έως 400 € (έως 200 € μηνιαίως).

Για όσους ανέργους η επιδότησή τους έληξε εντός του Ιανουαρίου, η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης θα ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου. Για όσους ανέργους η επιδότησή τους έληξε ή λήγει εντός του Φεβρουαρίου, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης, θα ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου, και η καταβολή του δεύτερου μήνα παράτασης, θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.