Ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών», συνεχίζει να συνεργάζεται με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής στο μέτρο της παροχής υποστηρικτικών ενεργειών.

Στο Δημαρχείο Σαπών ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Νότης Χαραλαμπίδης, υπέγραψαν επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, που περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης, και διερευνητική αρχαιολογική ανασκαφή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής βάζει πλάτη για την κατασκευή υποδομών στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής βάζει πλάτη για την κατασκευή υποδομών στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών