Την πρόσληψη 957 ατόμων για τη στήριξη του προγράμματος δακοκτονίας εν όψει της νέα περιόδου, ζητά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το αίτημα αφορά στην πρόσληψη:

  1. 209 Γεωπόνων για 6,5 μήνες, ή ελλείψει αυτών, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, κατά σειρά.
  2. 334 Εργατοτεχνιτών για 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών.
  3. 414 Εργατοτεχνιτών για 60 ημερομίσθια ανά άτομο, για διάστημα 6,5 μηνών.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει για την πρόσληψη του αιτουμένου προσωπικού, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 3.181.144 € για το οικονομικό έτος 2021 σε βάρος των προϋπολογισμών των Περιφερειών, η οποία θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους σε αυτές Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ύψος του ποσού που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφέρειες μέσω των ΚΑΠ αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των δαπανών δακοκτονίας για το τρέχον έτος, ανέρχεται στα 20.954.300 €.